Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Základní škola a mateřská škola Ústí, okres Přerov, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ústí

Charakteristika

Trojtřídní malotřídní škola, jejímž zřizovatelem je obec Ústí, vykonává činnost neúplné základní školy s 1. stupněm. Školu navštěvují děti z Ústí, Horních a Dolních Těšic, Malhotic, Skaličky, Velké, Hluzova, Zámrsk, Hranic.

Škola sdružuje:

 • Základní školu (kapacita 60 žáků)
 • Mateřskou školu (kapacita 38 žáků)
 • Školní družinu (kapacita 40 žáků)
 • Školní jídelnu (kapacita 120 jídel)

Nabízíme:

 • klidné rodinné prostředí s nižším počtem dětí ve třídě
 • individuální přístup k dítěti
 • laskavé a vstřícné kvalifikované pedagogy
 • asistenta pedagoga k dětem se specifickými potřebami
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku
 • výuku matematiky Hejného metodou
 • adaptační pobyt v přírodě na začátku školního roku
 • lyžování v lyžařském areálu Potštát
 • plavání pro všechny žáky
 • školní výukové projekty, exkurze, výlety, pravidelné akce a slavnosti
 • účast rodičů na životě školy
 • úzkou spolupráci školy s malotřídními školami v okolí Hranic, s hranickými školami, s PPP Hranice a SPC Olomouc
 • možnost trávení volného času a hlavní přestávky na školní zahradě
 • školní družinu ranní i odpolední pro všechny žáky
 • provoz školní družiny i o prázdninách v průběhu školního roku

Klademe důraz na:

 • radostné a klidné prostředí školy podněcující zájmy a aktivitu dětí
 • partnerský vztah mezi učitelem, žákem a rodiči
 • rozvoj celkové osobnosti dětí
 • rozvoj zvídavosti dětí, smyslové a prožitkové učení
 • propojení školy se životem v obci
 • nastartování a motivování do dalšího celoživotního vzdělávání
 • vzájemnou spolupráci mezi spolužáky v celé škole napříč ročníky

Můžeme se pochlubit:

 • interaktivní tabulí nebo projektorem s plátnem a ozvučovací systém ve všech třídách
 • moderně vybavenou počítačovou učebnou a tablety pro každého žáka
 • rozsáhlým venkovním prostorem pro učení se i pro hraní venku včetně workoutového hřiště
 • školní knihovnou
 • využíváním tabletů při výuce 
 • úspěchy ve sportovních, pěveckých a vědomostních soutěžích
 • kulturními i sportovními akcemi pro širokou veřejnost
 • výchovou k ekologii formou třídění odpadu ve škole, sběru elektroodpadu, papíru
 • zapojením do projektů ke zdraví Zdravé zoubky DM, Ovoce do škol a Mléko do škol
 • bezproblémovým začleněním dětí při přechodu na 2. stupeň ZŠ v Hranicích

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie